pbs tingkatan 2 dan 3

PENGUMUMAN:

Selamat Kembali Ke Sekolah 2018

Pengenalan

PROFIL SEKOLAH

OBJEKTIF SMK KHIR JOHARI:
- Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua Warganegara Malaysia.
- Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
- Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran.
- Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dikalangan      
  warga pendidikan.
- Mengembangkan potensi individu pelajar melalui pembangunan 
  program kokurikulum dan sukan.
- Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan   
  berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.
- Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan 
  pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan.
- Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan 
  pembelajaran.
- Menyediakan system pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap 
  dan berkesan.
- Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh   
  dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan 
  dapat diteruskan sepanjang hayat.BILANGAN PELAJAR 2016
(Data : 10 Mac 2016)

TING
MELAYU
INDIA
LAIN-LAIN
JUMLAH
L
P
L
P
L
P
1
80
815
166
2
71
64

5

2
142
3
84
88

1
1

174
4
86
87
1
3
2
2
181
5
64
66
1
4
1

136
JUMLAH
385
386
2
13
4
10
799


No comments:

Post a Comment